Odborová organizace
METRO
IČ: 06498892
Plzeňská 102/217, Motol, 158 00 Praha5

Registrovaná ve spolkovém rejstříku vedeného
Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 69208

Upozorňuji na falešné stránky OO Metro: http://www.odborovarada.cz/OOmetro/ - toto jsou podvržené stránky, které nemají NIC společného s odborovou organizací Metro! Jediná správná adresa je: [https://oometro.cz/] !

Narozdíl od "odborovarada.cz", "zoosdmotol.cz" OO Metro používá zabezpečený přenos "HTTPS"!

A pokud se Prezident/předseda/jednatel p. Zabloudil domnívá, že stačí "své" členy přesunovat mezi OO pouze v rámci svých evidencí pak se HRUBĚ mýlí: Mezi jednotlivými OO se členové mohou přesunovat pouze na základě vlastnoručně podepsané převodky či odhlášky+přihlášky!
  • OO Metro začalo dne 6. 4. 2018 působit jako čtvrtý subjekt sdružený v Odborové radě.
  • Její členové mají zachovány veškeré výhody, jako přímí členové Odborové rady a členové OR prostřednictvím ZO OSD Motol.
  • OO Metro pověřuje Odborovou radu svým zastupováním a vyjednáváním o Dodatku KS v DP Praha a.s.
  • OO Metro pověřuje Odborovou radu správou nad svou organizací v oblasti personální, evidenční, pracovně-právní i ekonomické (plná integrace).
  • Odborová rada oplátkou pověřuje OO Metro jednáním na metru na všech úrovních, jménem všech subjektů sdružených v odborové radě.
  • Odborová rada zajistí stejný přístup a podmínky pro práci funkcionářům OO Metro, jako u funkcionářů ostatních subjektů sdružených v Odborové radě, včetně stejných ohodnocení, školení a výhod.
  • Pro přihlášení se do OO Metro lze vyplnit přihlášku do Odborové rady, sami vás zařadíme v evidenci.
    Pro přihlášení se do OO Metro je třeba vyplnit přihlášku do OO Metro! Přihlášení či převedení "per huba" není právně možné!
  • zde leták s informacemi o vstupu OO METRO do OR (pdf).